วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นางสาวนูเรฮา บือซา ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมดำนา โครงการดำนาข้าวขั้นบันไดบ้านยาเด๊ะ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จฯพระชนกาธิเบศฯ

Read more

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง รุ่นที่ 1

Read more

เพราะชีวิตต้องก้าวต่อ การเรียนรู้คือโอกาสและเครื่องมือในการก้าวสู่เป้าหมายชีวิตและสิ่งที่เราสนใจ คนที่พร้อมกว่า ย่อมมีโอกาส มากกว่า

Read more

นางสาวนูเรฮา บือซา ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอสุคิริน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี

Read more