#ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้นายสัญญา สุวรรณราช ครูอาสาสมัคร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายทวี ดำมินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน มีวาระการประชุมดังนี้ เรื่องนำเสนอการรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบวิดีทัศน์ โดยมีนายคูไซมะ มะแซ ครูผู้ช่วย หัวหน้างานแผนและโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการฉีดวัคซีนของนักศึกษาในพื้นที่อำเภอรือเสาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบ On-Site ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยมีนางสาวฟายีละห์ เขียวจันทร์ ครู คศ.1 หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องการดำเนินงาน (MOU)กับภาคีเครือข่าย โดยมีนายสาซาลี เซะบากอ ครูผู้ช่วย หัวหน้างานภาคีเครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบ และเรื่องการให้คำปรึกษาและพิจารณาการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีนางสาวฟาตีมา อาแว ครูผู้ช่วย หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *