#จัดการเรียนกานสอนออนไลน์ในรูปแบบ on-air นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลา

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

#สวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read more

#ประชุมประจำสัปดาห์ บุคลากร กศน.อำเภอรือเสาะ ออนไลน์โดยใช้Application Zoom

เมื่อวันที่ 16 สิงหา

Read more

กศน.อำเภอรือเสาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่11 สิงหาคม 256

Read more

*** ลงพื้นที่ปฏิงาน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณ กศน.ตำบลเรียง **

วันที่ 13 สิงหาคม 25

Read more

# กิจกรรม”ล้านเมล็ดพันธ์ุสู้ภัยโควิด”ปลูกฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว กศน.ตำบลเรียง

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more

#จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

วันที่ 11 สิงหาาคม 2

Read more