โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำโครงงานจากวัสดุเหลือใช้

วันที่ 26 ส.ค 2564 น

Read more

#การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand ด้วยการมอบ ใบความรู้และใบงาน

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Digital litaracy หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ (โปรแกรม office Curriculum ) กศน.อำเภอรือเสาะ

วันที่ 24-25 สิงหาคม

Read more

#ครู กศน ตำบลเรียง ร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษา ประชาชนที่ร่วมฉีดวัดซีน โควิด-19

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษา

วันที่ 17-19 สิงหาาค

Read more

วิทยากรให้ความรู้ ในโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ google meet

วันนี้18 สิงหาคม 256

Read more