#ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ กศน.ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 30 กรกฏาคม 25

Read more

#ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอรือเสาะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more

ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการประเมินสถาบันปอเนาะต้นแบบระดับ

มื่อวันที่ 14 กรกฎาค

Read more

#สวมใส่ชุดผ้าไทย/ผ้าท้องถิ่น ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 16 กรกฎาคม 25

Read more