#ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

“ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.ตำบลเรียงร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

#บุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

#ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

#ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more

#การเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำโครงงานด้านการใช้และอนุรักษณ์พลังงานโดยใช้แผงโซล่าเซลล์#

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more

โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔

๙ มิ.ย ๖๔ นายมนพ ขวั

Read more

มอบหนังสือและวารสาร นำไปบริการบ้านหนังสือชุมชน ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

วันจันทร์ที่ 7 มิถุน

Read more