“เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ ยังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

#ร่วมรณรงค์ส่วมใส่ชุดผ้าไทยท้องถิ่น ทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

นายมนพ ขวัญดี ผู้อำน

Read more

#ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรือเสาะ มาประสานเรื่องขอสนับสนุนสิ่งของเพื่อจัดงานกาชาด ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

มอบคู่มือนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 19 พฤษภา

Read more

มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ให้กับบุคลากรกศน.ตำบลเรียง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภา

Read more

กิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์ (ON AIR) นักศึกษา กศน.ตำบลเรียง

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more