“ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.ตำบลเรียงร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read more

“เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ ยังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 27 พฤษภาคม 25

Read more

เตรียมพร้อมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การดำเนินการไลฟ์สด ON-AIR ของนักศึกษา กศน.ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ ยังหวัดนราธิวาส”

วันที่ 25 พฤษภาคม 25

Read more

#รับมอบคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุของโรคโควิด-19ในสถานศึกษา และคู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 พฤษภา

Read more