ลงพื้นที่นิเทศน์อาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าด้วยหวาย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

#บุคลากรกศน.อำเภอรือเสาะร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดท้องถิ่น#

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

#ร่วมส่งนักศึกษา รุ่นที่ 4 เพื่อเข้าร่วมโครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more