อบรมการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซด์ระดับอำเภอและตำบล

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563  นายมนพ  ขวัญดี  ผู้อำนวยการกศน .อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นายสาชาลี  เซะบากอ  ครูผู้ช่วย  นางสาวเสาวนีย์  มะมิง ครู กศน.ตำบลเรียง นางสาวนูรีฮา มะมิง ครูอาสาฯประจำตำบลเรียง  นางอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วม อบรมข่าวสารสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลระดับอำเภอและตำบลโดยมีวิทยากรนางสาว ศุหัชฌ โพธิรุกข์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการและนางสาวฌซรายา  ตาเลงปะอาลา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยาการ ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *