โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 นานมนพ ขวัญดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ไดัมอบหมายให้ นางสาวเสาวนีย์ มะมิง ครู กศน.ตำบลเรียง และบุคลากร กศน.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำเภาทอง อาคาร63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองส จังหวัดสงขลา

  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *