เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย

วันที่14 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ คณะครู สกร.อำเภอระแงะ ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส