ลงพื้นที่ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เทียบระดับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ทีมงานครู ศกร.ตำบลตันหยงลิมอ ลงพื้นที่ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เทียบระดับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ ฉก.4504 และฉก.4505 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส