เข้าร่วมโครงการการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวซาลีฮะ มามะ พร้อมด้วย ครู ศกร.ตำบล เข้าร่วมโครงการการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมเกนติ้ง อ.สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส