ดำเนินการจัดโครงการเกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (ระดับอำเภอ)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการจัดโครงการเกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ (ระดับอำเภอ) ณ สนามหญ้าเทียม บุหงาตันหยง และลานหน้าห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนนราธิวาส