รับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 18 เมษายน2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี พร้อมด้วยนางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ครูอาสาฯปอเนาะ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะซุลลามียะห์ หมู่1 ตําบล บาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส