รับสมัครนักศึกษาใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี ตำแหน่งครูอาสาฯปอเนาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส