รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะสุบุลลิสสาลาม

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี ตำแหน่งครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยนางอารียา เจ๊ะโซะ ตำแหน่งครู รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะสุบุลลิสสาลาม ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ
จังหวัด่นราธิวาส