ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรม วันที่ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน”

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมกิจกรรม วันที่ 2 เมษายน “วันรักการอ่าน” ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส