ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะสุบุลลิสสาลาม

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี ตำแหน่งครูอาสาฯปอเนาะ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส