ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลร๊อบบานี

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางอารียา เจ๊ะโซะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี ครูอาสาฯปอเนาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลร็อบบารี ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัด่นราธิวาส