แจกตารางสอบให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการสกร.ระแงะ มอบหมายให้ นางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี ครูอาสาฯปอเนาะ แจกตารางสอบให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในภาคเรียนที่ 2/2566 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะสุบุลลิสสาลาม ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส