นำนัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 23 มกราคม 2567
นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวนุรอาซียะ แซมิง ตำแหน่ง ครู นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 (102 ปี ยุวกาชาดไทย) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส