รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมของสถาบันศึกษาปอเนาะในระบบ DMIS

วันที่ 22 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวฮาตีกะ หมัดกาเต็ม ตำแหน่งครู และนางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมของสถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีน ลงในระบบ DMIS ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส