กรอกคะแนนสอบปลายภาค2/2566 ลง กศน.4

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่งครูอาสาปอเนาะ กรอกคะแนนสอบปลายภาค 2/2566 ระดับม.ปลาย ลงกศน.4 กลุ่มนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีน ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส