นางมาฮานี สมะแอ ครู ศกร.ตำบลกาลิซา รับมอบเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ในการเลือก สว.

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางมาฮานี สมะแอ ครู ศกร.ตำบลกาลิซา พร้อมด้วยบุคลากร ศกร.ตำบลทั้ง 6 ตำบล รับมอบเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ในการเลือก สว. เพื่อดำเนินจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดย สำนักงาน กกต.จังหวัดนราธิวาส ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส