บุคลากร ศกร.ตำบลกาลิซา ดำเนินการประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานและรายงานผลการจัดกิจกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลกาลิซา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานผลโครงการ กิจกรรม และข้อราชการเร่งด่วน งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมการรู้หนังสือ งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส