นางมาฮานี สมะแอ ตำแหน่ง ครู อาสาฯประจำศรช. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางมาฮานี สมะแอ ตำแหน่ง ครู อาสาฯประจำศรช. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ณ พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านกาลิซา ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส