ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา

ันที่ 30 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลเฉลิม ลงพื้นที่ ม.4 บ้านกูจิงลือปะ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ม.4 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส