ติดป้ายประชาสัมพันธ์นักศึกษา

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.ตำบลเฉลิม ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ณ ศกร.ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส