ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเฉลิม

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นายมะซาอูเด็น อาแว ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย นางสุมาลี ด้วงทอง ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำศรช. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเฉลิม ณ ศกร.ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส