ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานผลโครงการ กิจกรรม ข้อราชการเร่งด่วน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และติดตามการดำเนินงานกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ พร้อมด้วยบุคลากร ศกร.ตำบลบองอ เข้าร่วมประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานผลโครงการ กิจกรรม ข้อราชการเร่งด่วน การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมที่จะจัดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส