ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลบองอ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวรอฮานี รอนิ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำศรช. พร้อมด้วยบุคลากรศกร.ตำบลบองอ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลบองอ ณ ศกร.ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส