แก้ไขอาชีพ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2467 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้ นางรูฮาณีย์ ยูโซ๊ะ ดำเนินการแก้ไขอาชีพค่าตอบแทนวิทยากร ณ สกร.อำเภอระแงะข