เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งประกวดการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวนุรอาซียะ แซมิง ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางรูฮาณีย์ ยูโซ๊ะ ตำแหน่ง ครู ดำเนินการซ้อมนักศึกษา TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งประกวดการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ