ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 ได้ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567