ดำเนินการนำนักศึกษา TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอระแงะ เข้าร่วมแข่งประกวดการดำเนินงาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวนุรอาซียะ แซมิง ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางรูฮาณีย์ ยูโซ๊ะ ตำแหน่ง ครู และนางสาวมาซีเตาะห์ มีเด็ง ตำแหน่ง ครูศกร.ตำบล ดำเนินการนำนักศึกษา TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอระแงะ เข้าร่วมแข่งประกวดการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนราธิวาส