ดำเนินการซ้อมนักศึกษา TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งประกวดการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

นที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567
นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวนุรอาซียะ แซมิง ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางรูฮาณีย์ ยูโซ๊ะ ตำแหน่ง ครู ดำเนินการซ้อมนักศึกษา TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งประกวดการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ สกร. อำเภอระแงะ