จัดทำคะแนนเก็บระหว่างภาค

วันที่ 27 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ ได้มอบหมายให้นางรูฮาณีย์ ยูโซีะ จัดทำคะแนนเก็บระหว่างภาค ณ สกร.อำเภอระแงะ