เขียนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรวิชาชีพและแผนการสอนวิชาชีพกลุ่มพื้นฐานและกลุ่ม 1 อำเภอ 1 อาชีพ

วันที่ 7 มกราคม 2564

Read more