กิจกรรม “เอามื้อ หนำข้าว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประยุกต์สู่ ‘โคก หนอง นา โมเดล’ ระดับอำเภอ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ และคณะครูกศน.อำเภอตากใบ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เอามื้อ หนำข้าว สร้างความมั่นคงทางอาหาร”
(กือรียอซามอ ตาแนปาดี อาดอบือนะมาแกเซาะมอ)
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบลและระดับครัวเรือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *