กิจกรรม 5 ส. ตามนโยบาย Good Place-Best Check in พัฒนา กศน.ตำบลไพรวัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม ผอ. กศน.ตากใบ มอบหมายให้ นางสาวฟายีราวานี ยูโซะ ครูผู้ช่วย นางสาวเจ๊ะรอฮานี สะมะแอ ครู ศรช. นางยารีฮา ยีหมิ ครูอาสาฯ และนางสาวชนิดาภา บกชูไชยภัทร ครูอาสาฯ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย ตามนโยบาย Good Place-Best Check in พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ณ กศน.ตำบ ลไพรวัน อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *