ประวัติสถาบันปอเนาะ

ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลาม

  1. ประวัติความเป็นมาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลาม

           สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลามเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียน  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2545 โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของชุมชนและเงินส่วนตัว  โดยมีนายเปายี  โต๊ะมูซอ  (โต๊ะครู) “ นักปั้นเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคม”นายอับดุลรอซะห์ ดือราแม (ผู้ช่วยโต๊ะครู) นางลาปีป๊ะ หะยีนอ (ผู้ช่วยโต๊ะครู) และนางสาวตอยีบ๊ะ  โต๊ะมูซอ เริ่มแรกปอเนาะดารุสสาลามเป็นสถาบันแบบดั้งเดิมเรียนกีตาบและอัลกุรอาน และรับเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น  ต่อมาวันที่ 6 พ.ค. 2547 ได้จดทะเบียนเป็นสถานศึกษาปอเนาะขึ้นมาตามระเบียบ  ต่อมาเมื่อ ปี 2553  สถานศึกษาปอเนาะได้รับการศึกษา (กศน.) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  และต่อเมื่อ วันที่10 มกราคม 2554  สถานศึกษาปอเนาะได้มีการสร้างหอพักเพื่อรองรับนักเรียนหญิง

  1. ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลาม

บ้านเลขที่129/1 ม.9 บ้านบาเดาะมาตี  ตำบลไพรวัน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส 96110   มีเนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 77 ตารางวา

พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะ

พิกัด
x y
6.283050 101.991062

3. การคมนาคมติดต่อสื่อสาร

1. ติดต่อทางด้านโทรศัพท์โดยตรงถึงโต๊ะครู / บาบอ

2. เข้าติดต่อประสานงาน กิจกรรม ตามโครงการในสถาบันศึกษาปอเนาะประจำปีงบประมาณ ตามแผนงานที่ระบุ

 

4.ข้อมูลผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ

ชื่อเจ้าของปอเนาะ ( โต๊ะครู ) นายเปายี  โต๊ะมูซอ

ที่อยู่ปัจจุบัน      บ้านเลขที่ 129/1  บ้านบาเดาะมาตี หมู่ที่  ๙ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ     จังหวัดนราธิวาส 96110

เบอร์โทรศัพท์    0801362919

ปัจจุบันทำงาน  โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสสาลาม

5.ข้อมูลครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

ชื่อครูอาสาฯ ปอเนาะ     นางสาวมารีย๊ะ  หะยีมะดีเยาะ

เกิดเมื่อวันที่    20/ก.ค./2525

ที่อยู่ปัจจุบัน    86 ม.2 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖13๐

เบอร์โทรศัพท์  084 862 7670

E-Mail nuraiai023@gmail.com

ปัจจุบันทำงาน  พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ

 

Website : http://narathiwat.nfe.go.th/darussalam/