ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564

ลงพื้นที่ประชาสัมพัน

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ กศน.อำ

Read more

แจ้งนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร อย่าลืมมม!!! วันที่ 2 – 3 , 9 ตุลาคม 2564 มีการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่โรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ ตามตารางที่ครูรับผิดชอบแจ้ง

แจ้งนักศึกษา กศน.อำเ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร #ขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้รับคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น “คนดีศรีเสมา จชต.” ประจำปี 2564

กศน.อำเภอศรีสาคร #ขอ

Read more

มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 3 เล่ม แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

มอบหนังสือประวัติศาส

Read more

กศน.อำเภอศรีสาครขอแสดงความยินดีกับ นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ที่ได้รับ #รางวัลที่ 1 ประเภทรางวัลด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

กศน.อำเภอศรีสาครขอแส

Read more