ดำเนินการจัดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบสอบวั

Read more

ดำเนินการจัดสอบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สถาบันศึกษาปอเนาะอีคอบี ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบสอบวั

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านโปรแกรม Google meet

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลซากอ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลซากอ

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more