ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลเชิงคีรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลเชิงคีรี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ คณะครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ให้การต้อนรับผู้ตรวจ

Read more