ลงพื้นที่มอบเครื่องบดอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร ให้แก่กลุ่มแม่บ้านทำเครื่องแกงบ้านดาฮง

ลงพื้นที่มอบเครื่องบ

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (MOU) ระหว่างกศน.ตำบลเชิงคีรี กับภาคีเครือข่าย

ลงนามบันทึกข้อตกลงคว

Read more