ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลเชิงคีรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลเชิงคีรี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรที่ร่วมจัดมุมเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Read more

เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรที่ร่วมจัดมุมเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นำร่อง)

เยี่ยมชมและให้กำลังใ

Read more

ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะบุคลากร และสอบถามปัญหาอุปสรรคตามประเด็นการตรวจราชการ

ให้การต้อนรับผู้ตรวจ

Read more