มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอลล์ และหนังสือคู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

มอบหน้ากากอนามัย เจล

Read more