ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานกศน. ดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับภาคใต้ ประเภท กศน.ตำบลดีเด่น

ประชุมติดตามการเตรีย

Read more