ผู้บริหาร/บุคลากร


นางนูรไอนี ติสมานิ
ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


นายมือกือตา นาวานิ
โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะนรูลอิห์ซาน


นางสาวอาวิลซัน สาอิ
ครูอาสาฯปอเนาะ